قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد و هر گرم طلای ۱۸عیار هم یک میلیون و ۲۴۱ هزار تومان در حال معامله است. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه ، ربع سکه و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان + ۲۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون تومان – ۴۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی۴ میلیون و

قیمت سکه و طلا امروز ۱۰ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۰ آبان در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و قیمت نیم سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی۱۳ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان+ ۴۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان – ۱۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۸ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۸ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و‌ ۲۳۳ هزار تومان.

قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۶ آبان

قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۶ آبان

جارستان: قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۶ آبان از سوی این اتحادیه اعلام شد و قیمت سکه و نیم سکه افزایش یافت. اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان + ۱۵۰ هزار توماننیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان +

قیمت سکه و طلا امروز ۵ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۵ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی۱۴ میلیون تومان – ۴۸۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – ۱۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی۵ میلیون و۱۰۰ هزار تومان – ۱۵۰ هزار تومان هر گرم طلای

قیمت سکه و طلا امروز ۳ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۳ آبان در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی۱۴ میلیون و۴۸۰ هزار تومان- ۳۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان + ۷۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی۵ میلیون و

قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه ۱ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه ۱ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و‌ ۳۵۰ هزار تومان.

کاهش محسوس قیمت در بازار؛ نرخ سکه و طلا در بازار رشت چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کاهش محسوس قیمت در بازار؛ نرخ سکه و طلا در بازار رشت چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد و هر گرم طلای ۱۸عیار هم یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان رسید. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی۱۳ میلیون و۳۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون تومان

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۹ مهر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۱۱۰هزار تومان – ۸۱۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان – ۳۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان –

قیمت سکه و طلا امروز ۲۸ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۸ مهر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان – ۵۳۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – ۴۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ مهر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان، نیم سکه و ربع سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۹ میلیون تومان ربع سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ مهر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان + ۴۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان + ۳۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ مهر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و۷۳۰ هزار تومان + ۱۳۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان + ۳۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۱۵ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۵ مهر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و‌ ۳۵۰ هزار تومان.

قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ مهر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون تومان – ۶۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – ۳۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان – ۲۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ مهر

قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ مهر

جارستان: قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ مهر از سوی این اتحادیه اعلام شد. قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۷ مهر از سوی این اتحادیه اعلام شد:تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان + ۱۴۵ هزار توماننیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۲ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲ مهر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال.ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال ریال.هر

قیمت سکه و طلا امروز ۱ مهر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱ مهر در بازار رشت

جارستان: قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱ مهر از سوی این اتحادیه اعلام و سکه ۱۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تومام قیمت گذاری شد. قیمت سکه و طلا در بازار رشت امروز ۱ مهر از سوی این اتحادیه اعلام شد:تمام سکه بهار آزادی ۱۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریالنیم سکه بهار آزادی

قیمت سکه و طلا امروز ۳۰ شهریور در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۳۰ شهریور در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال + ۲۰۰ هزار ریال نیم سکه بهار آزادی ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال – ۵۰۰ هزار