قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۴ آذر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد ولی قیمت نیم سکه و طلا تغییری نکرد و هر گرم طلای۱۸عیار هم یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در بازار معامله می شود. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار تومان نیم سکه بهار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ آذر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان – ۳۶۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان – ۱۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۲ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۲ آذر در بازار رشت

جارستان: ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و تمام سکه ارزان شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان – ۱۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان /بدون تغییر ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۲۰ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۰ آذر در بازار رشت

جارستان: سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان+ ۲۰ هزار توماننیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار ریالربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ آذر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان+ ۷۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان + ۲۵۰ هزار ریال ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نرخ سکه و طلا امروز شنبه ۱۵ آذر در بازار رشت

نرخ سکه و طلا امروز شنبه ۱۵ آذر در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و‌ ۱۴۰ هزار تومان.

قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذر در بازار رشت

جارستان: نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت تمام سکه و طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان / بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار ریال ربع

نرخ سکه و طلا امروز ۱۰ آذر در بازار رشت

نرخ سکه و طلا امروز ۱۰ آذر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت ربع سکه و طلا تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان+ ۲۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز ۹ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۹ آذر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون تومان.نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ آذر در بازار رشت

جارستان: قیمت سکه و طلا امروز در مقایسه با دیروز تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بدون تغییر نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بدون

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳ آذر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان – ۵۰۰ هزارتومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان+ ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان+ ۱۰۰

قیمت سکه و طلا امروز ۲ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲ آذر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و طلا ارزان شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزارتومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان – ۱۵۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱ آذر در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱ آذر در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران ، ربع سکه و طلا ارزان شد اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان + ۷۰ هزارتومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.‌ ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و۴۳۰ هزار تومان + ۱۶۰هزارتومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون تومان + ۱۰۰ هزار تومان هر

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت ارزان، نیم سکه، ربع سکه و طلا گران شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۲۱۹ هزار تومان در حال معامله است. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۹ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۹ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. تمام سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و۳۶۰ هزار تومان + یک میلیون و۶۶۰ هزارتومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون تومان + ۳۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و۸۰۰ هزار تومان + ۱۵۰ هزار تومان هر گرم طلای۱۸عیار هم یک میلیون و

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و‌ ۱۲۵ هزار تومان.

قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه ۱۵ آبان در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز پنج‌شنبه ۱۵ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و۸۶۰ هزار تومان + ۵۶۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و۶۰۰ هزار تومان +

نرخ سکه و طلا امروز ۱۴ آبان در بازار رشت

نرخ سکه و طلا امروز ۱۴ آبان در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و۳۰۰ هزار تومان+ ۱۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان + ۳۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و۴۰۰ هزار تومان+ ۳۰۰ هزار