قیمت سکه و طلا امروز ۱۳ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۳ اسفند در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد . اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : نرخ سکه و طلا هم اکنون در بازار رشت با این قیمت ها معامله می شود. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون تومان – ۲۲۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۲ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۲ اسفند در بازار رشت

جارستان: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون تومان.هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹

جارستان: تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۹ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۹ اسفند در بازار رشت

جارستان: نیم سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و تمام سکه ارزان شد. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان – ۴۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان+ ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان +

قیمت سکه و طلا امروز ۶ اسفند ۹۹در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۶ اسفند ۹۹در بازار رشت

جارستان: تمام سکه ، نیم سکه و سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان + ۳۲۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان +

قیمت سکه و طلا امروز ۵ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۵ اسفند در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۳ اسفند در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۳ اسفند در بازار رشت

جارستان: تمام سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه و طلا ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.‌ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۰۰ تومان.هر گرم طلای

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۹ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد . اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۵۰

قیمت سکه و طلا امروز ۲۸ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۸ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه امروز در بازار رشت ارزان شد اما قیمت طلا تغییری نکرد. نرخ سکه و طلا در بازار رشت امروز ۲۸ بهمن از سوی این اتحادیه اعلام شد. تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – ۴۰۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان – ۱۵۰

قیمت سکه و طلا امروز ۲۷ بهمن ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۷ بهمن ۹۹ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان + ۱۲۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان + ۲۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ بهمن ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ بهمن ۹۹ در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان + ۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۲۱ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان + ۵۵۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۹۹ در بازار رشت

جارستان: نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و تمام سکه ارزان شد ولی قیمت ربع سکه تغییری نکرد و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در بازار معامله می شود. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون تومان نیم سکه

قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۹ بهمن در بازار رشت

جارستان: تمام سکه، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۳۰ هزار تومان + ۲۳۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع سکه بهار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۸ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۸ بهمن در بازار رشت

جارستان: ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و تمام سکه ارزان شد اما قیمت نیم سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان – ۲۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بدون تغییر ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ بهمن ۹۹ در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۶ بهمن ۹۹ در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان ، نیم سکه و ربع سکه گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان – ۱۲۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان ربع

قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد .  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان – ۱۷۵هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۳ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۳ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان + ۹۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان + ۲۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۲ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۲ بهمن در بازار رشت

جارستان: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان + ۹۰ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان + ۱۰۰ هزار تومان ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۵۰ هزار

قیمت سکه و طلا امروز ۱۱ بهمن در بازار رشت

قیمت سکه و طلا امروز ۱۱ بهمن در بازار رشت

جارستان: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت نیم سکه و ربع سکه تغییری نکرد. اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد : تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان + ۲۴۵ هزار تومان نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان بدون تغییر ربع سکه بهار آزادی