زلزله ۵.۷ ریشتری، مسجد سلیمان را لرزاند

زلزله ۵.۷ ریشتری، مسجد سلیمان را لرزاند

📢 زلزله ۵.۷ ریشتری، مسجد سلیمان را لرزاند گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵.۷ محل وقوع: استان خوزستان – حوالی مسجد سلیمان تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۱:۳۰:۳۳ طول جغرافیایی: ۴۹.۵ عرض جغرافیایی: ۳۱.۹۵ عمق زمین‌لرزه: ۱۷ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۹ کیلومتری مسجد سلیمان (خوزستان) ۲۹ کیلومتری قلعه خواجه (خوزستان) ۳۷ کیلومتری ایذه