۱۰هزار تن راتون در صومعه سرا برداشت شد

۱۰هزار تن راتون در صومعه سرا برداشت شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعه سرا گفت : کشاورزان این شهرستان توانسته اند بعد از اتمام برداشت شالیزارهای خود بیش از ۱۲هزار هکتار از شالیزارهای خود را به کاشت راتون (شاه بج ) اختصاص دهند و ۱۰هزار تن شلتوک برداشت کنند. احمد پادیاب با اشاره به اینکه راتون از لحاظ