آب سد سفیدرود، هشتم اردیبهشت ماه رها می شود / لزوم مدیریت بهتر منابع آبی نسبت به گذشته

آب سد سفیدرود، هشتم اردیبهشت ماه رها می شود / لزوم مدیریت بهتر منابع آبی نسبت به گذشته

به گفته سالاری، ورودی آب به مخزن سد سفیدرود نسبت به سال گذشته و حتی سال قبل تر از آن، کاهش یافته به گونه ای که پارسال میزان ورودی به مخزن سد ۲۵۰ میلیون متر مکعب در ثانیه بود که نشان می دهد در مجموع منابع آب در اختیار ما برای مدیریت، نسبت به سال گذشته و نسبت به سال های قبل، بسیار کمتر است.