حساس خواه مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان خبر داد: برگزاری نمایشگاه «مشروطه به روایت تصویر» در رشت

حساس خواه مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان خبر داد: برگزاری نمایشگاه «مشروطه به روایت تصویر» در رشت

جارستان :مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان گفت: با توجه به نقش تاثیرگذار مجاهدین گیلانی در به ثمر رسیدن مشروطه در ایران، نمایشگاه «مشروطه به روایت تصویر» در قالب ۳۵ قاب از تصاویر روزهای مشروطه در ایران برگزار می شود. به گزارش جارستان ،ژاله حساس خواه از برگزاری نمایشگاه «مشروطه به روایت تصویر» خبر داد و اظهار