معاون امور جوانان وزارت ورزش :شش ماه پایانی خدمت سربازی اعضای سمن ها در محل تشکلها انجام می شود

معاون امور جوانان وزارت ورزش :شش ماه پایانی خدمت سربازی اعضای سمن ها در محل تشکلها انجام می شود

معاون امور جوانان وزارت ورزش گفت: با موافقت مقام معظم رهبری ، شش ماه پایانی خدمت سربازی اعضای سازمان های مردم نهاد(سمن ها ) در همان تشکلها انجام می شود. محمدمهدی تندگویان عصر چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در رشت اظهار داشت: موافقت مقام معظم رهبری در بحث امریه برای جوانان عضو سازمان