ریحانه پارسا و تحلیلی جدید و عجیب + عکس

ریحانه پارسا و تحلیلی جدید و عجیب + عکس

جارستان به نقل از رکنا: در حالی که ریحانه پارسا پس از اولین حضورش در مقابل دوربین و بازی نسبتا قابل قبولش در نقش «لیلا» که مورد توجه مخاطب قرار گرفت، به سرعت حاشیه ساز شد و سعی کرد خاطره مردم را از دختر محجبه تازه وارد « سریال پدر» به کلی پاک کند. ریحانه