در دیدار روزبهان با رییس کمیته المپیک ایران مطرح شد: منطقه آزاد انزلی می تواند به قطب رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی تبدیل شود/ ظرفیت منطقه آزاد انزلی به عنوان قطب دوم میزبانی از اردوهای تیم های ملی

در دیدار روزبهان با رییس کمیته المپیک ایران مطرح شد: منطقه آزاد انزلی می تواند به قطب رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی تبدیل شود/ ظرفیت منطقه آزاد انزلی به عنوان قطب دوم میزبانی از اردوهای تیم های ملی

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با دکتر سید رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک دیدار کرده و در خصوص سازوکارهای توسعه همکاری ها براساس توانمندی ها و فرصت های پیش روی به تبادل نظر پرداخت.