رفع تصرف هزار متر از اراضی ملی در منطقه آزاد انزلی

رفع تصرف هزار متر از اراضی ملی در منطقه آزاد انزلی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در راستای ساماندهی و آزادسازی اراضی ملی منطقه، هزار متر از اراضی ملی رفع تصرف و یک واحد مسکونی غیر مجاز در روستای چونچنان تخریب شد. جارستان_ کریم نظری : در راستای ساماندهی و آزادسازی اراضی ملی منطقه، از سوی یگان حفاظت از اراضی و اجراییات