دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیلان: همگرایی اقتصادی، مقدمه ای برای ایجاد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای/ منطقه آزاد انزلی می تواند بهترین های منطقه‌ای در زمینه همگرایی‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کند

دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیلان: همگرایی اقتصادی، مقدمه ای برای ایجاد و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای/ منطقه آزاد انزلی می تواند بهترین های منطقه‌ای در زمینه همگرایی‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کند

جارستان_به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر رضا سیمبر، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در خصوص برگزاری همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای،که بیست هفتم آبان ماه سال جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود با بیان