۱۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی رشت افزوده شد

۱۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی رشت افزوده شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرعامل سازمان حمل بار و مسافر شهرداری رشت گفت: ۱۵ دستگاه اتوبوس بازسازی شده از “۱۰۲ دستگاه اتوبوسی که برای بازسازی به قزوین ارسال شده بود” به ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری افزوده شد. محمد نوری هریس روز پنجشنبه در این مورد افزود: ۱۰۲ دستگاه اتوبوس کلانشهر رشت