۹۳ درصد مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد

۹۳ درصد مطالبات چایکاران گیلان و مازندران پرداخت شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس سازمان چای کشور اعلام کرد: تا کنون ۴۷۷ میلیارد تومان معادل ۹۳ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است. حبیب جهانساز روز جمعه، مجموع مبلغ خرید برگ سبز چای در سال جاری را ۵۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان