🔺اولین داوران زن در جام‌جهانی سوت می‌زنند

🔺اولین داوران زن در جام‌جهانی سوت می‌زنند

🔹بازی تیم‌های آلمان و کاستاریکا که پنجشنبه برگزار می‌شود نخستین بازی در یک جام جهانی مردان خواهد بود که یک تیم داوری زن قضاوت آن را انجام می‌دهند.   🔹استفانی فراپار قرار است نخستین داور زنی باشد که در یک جام جهانی فوتبال مردان داوری می‌کند./ایسنا