یک باب آشپزخانه متخلف در آستارا پلمپ شد

یک باب آشپزخانه متخلف در آستارا پلمپ شد

یک باب آشپزخانه متخلف در شهرستان مرزی بندر آستارا، به علت عدم رعایت موازین بهداشتی پلمپ شد. جارستان_ دکتر نظام عباسی – مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا در این خصوص اظهار داشت : یک باب آشپزخانه به علت عدم رعایت موازین بهداشتی و عدم توجه به اخطار های بهداشت محیطی کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت