یک ایرانی برنده ویدئو استاندارد سال ۲۰۱۹ شد

یک ایرانی برنده ویدئو استاندارد سال ۲۰۱۹ شد

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت استاندارد ایران گفت : محمد خدادادی از استان زنجان مقام اول ویدئو استاندارد در سال ۲۰۱۹ را کسب کرده است. جارستان_ علیرضا خاکی فیروز : ویدئوی این فرد با عنوان استانداردهای ویدئویی خالق در صحنه جهانی توانست مقام اول  ویدئو روز جهانی استاندارد را بدست آورد. وی اظهار کرد: پیش از این