انتخابات یا یک دست سازی مجلس
جارستان بررسی می‌کند؛

انتخابات یا یک دست سازی مجلس

با اتمام مهلت پیش ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، داوطلبان نشستن بر صندلی قانون‌گذاری کشور مشخص شدند و حالا باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان باشند. هرچند با مرور مواضع اعضا و کارنامه‌ی این شورا در دوره‌های قبل، به نظر نمی‌رسد تغییر خاصی در نگرش شورای نگهبان قانون اساسی به مفهوم «انتخابات» رخ