رنجکش مدیرکل مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان :حضور در نمایشگاه‌های خارجی، فرصت معرفی قابلیت‌های صادراتی گیلان است

رنجکش مدیرکل مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان :حضور در نمایشگاه‌های خارجی، فرصت معرفی قابلیت‌های صادراتی گیلان است

جارستان : مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت : حضور در نمایشگاه های خارجی بهترین فرصت برای معرفی قابلیت های صادراتی استان در زمینه های مختلف است. یونس رنجکش روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی بررسی حضور استان گیلان در نمایشگاه بین المللی باکو افزود : شناخت بازار های مختلف و ارزیابی