دیدار شهردار رشت با  دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

دیدار شهردار رشت با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

رحیم شوقی شهردار رشت با علی اکبر متکان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران دیدار کرد. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در دیدار مذکور با قدردانی از برگزاری جشنواره ملی شهرهای خلاق ایران با کیفیت بالا در شهر رشت اظهار کرد: سال های آینده شهرهای دیگر خلاق ایران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو می توانند جشنواره های بین المللی را برگزار کنند.