رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: سن امید به زندگی در کشور ۷۴و در گیلان ۷۶ سال است

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: سن امید به زندگی در کشور ۷۴و در گیلان ۷۶ سال است

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حال حاضر امید به زندگی در کشور ۷۴ سال و در گیلان ۷۶ سال است. جارستان: شاهرخ یوسف زاده چابک در آیین آوای سلامت، ضمن تبریک میلاد منجی عالم بشریت مهدی موعود(عج)، از دانش آموزان، به عنوان امیدهای آینده کشور یاد کرد و گفت: در اذهان مردم، سلامت مساوی است