به مناسبت روز ملی یوزپلنگ؛ یوزپلنگ ایرانی در وضعیت بحرانی

به مناسبت روز ملی یوزپلنگ؛ یوزپلنگ ایرانی در وضعیت بحرانی

جارستان:بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده جمعیت یوزپلنگ ایرانی در ایران کمتر از ۴۰ فرد است و بدین معناست که با شرایط فعلی و در بلند مدت نه تنها امکان حفظ پایداری و سلامت نسل یوز وجود ندارد بلکه تنوع ژنی این گونه نیز به‌شدت در حال کاهش و انقراض است. در این شرایط