گشایش اجلاس اتحادیه دانشگاه‌های دولتی حاشیه دریای‌خزر در گیلان

گشایش اجلاس اتحادیه دانشگاه‌های دولتی حاشیه دریای‌خزر در گیلان

بیست و دومین اجلاس اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر امروز (سه شنبه) در دانشگاه گیلان گشایش یافت. جارستان_ این اجلاس با هدف تقویت روابط بین دانشگاه های عضو اتحادیه و توسعه فعالیت های بین دانشگاهی با حضور رئیسان و معاونان بیش از ۳۰ عضو اتحادیه از کشورهای فدراسیون روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و