دلیل میلاد سرلک و محمد عمری برای پیوستن زمستانی به ملوان

دلیل میلاد سرلک و محمد عمری برای پیوستن زمستانی به ملوان

جارستان:  میلاد سرلک و محمد عمری برای جدایی از پرسپولیس و پیوستن به ملوان توانسته اند رضایت یحیی گل محمدی را جلب کنند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این دو بازیکن در نیم فصل دوم با پیراهن قوهای سپید انزلی به میدان خواهند رفت. میلاد سرلک محمد عمری به یحیی گل محمدی گفته اند