🔴گل محمدی: درشرایطی که حال دل مردم خوب نیست نمی‌توان در مورد فوتبال صحبت کرد

🔴گل محمدی: درشرایطی که حال دل مردم خوب نیست نمی‌توان در مورد فوتبال صحبت کرد

🔴گل محمدی: درشرایطی که حال دل مردم خوب نیست نمی‌توان در مورد فوتبال صحبت کرد در مورد بازی حرف خاصی ندارم چرا که این روزها حال دل خوبی نداریم. در شرایطی که مردم حال دل خوبی ندارند فوتبال دیگر معنایی ندارد. نمی توانم زیاد در مورد بازی و مسابقه صحبت کنم. هم بدون تماشاگر است