🔴حمله تند یحیی گل‌محمدی به حسن عباسی!!

🔴حمله تند یحیی گل‌محمدی به حسن عباسی!!

🔴حمله تند یحیی گل‌محمدی به حسن عباسی: آقای معلوم الحال! این آخرین هشدار است/ از او می‌خواهم دیگر ازاین غلط‌های اضافی نکند • می‌خواهم درباره یک آدم معلوم‌الحال که درباره فوتبال صحبت می‌کند و به خودش اجازه می‌دهد از جایگاه و تریبونی که دارد، درباره پوشش همسر من صحبت کند صحبت کنم. • ایشان طبق