هشتمین رییس‌جمهوری ایران با حکم رهبر انقلاب تنفیذ شد

هشتمین رییس‌جمهوری ایران با حکم رهبر انقلاب تنفیذ شد

جارستان؛ حکم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌ منتشر شد.  حکم تنفیذ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌ به شرح زیر میباشد: بسم اللّه الرّحمن الرّحیمو الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه‌ علی محمّد و آله الطّاهرین سیّما بقیّه اللّه فی ‌الارضین.خداوند علیم و قدیر را سپاس میگویم که با فضل و عنایت