توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم!
در دولت محرومان اتفاق افتاد؛

توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم!

بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع در مرداد ۱۴۰۰ توسط «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» از دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شد که بنا به گزارش‌های صریح سازمان غذا و دارو مسموم به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها بودند.