♦یاشار سلطانی: ✅چرا مولد سازی را از نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبری شروع نکردید؟

♦یاشار سلطانی: ✅چرا مولد سازی را از نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبری شروع نکردید؟

  ✍️یاشار سلطانی چرا ⁧مولدسازی⁩ را از⁧ تاریکخانه‌⁩‌های بنیاد مستضعفان، آستان‌های قدس، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر و ده‌ها تاریکخانه دیگر شروع نکردید؟!   در بین وزارت‌خانه‌ها⁧ یتیم‌⁩‌تر از آموزش‌وپروش نبود که زمین‌هایش به جای مدرسه‌سازی، تجاری‌سازی نشود؟!