چه کسانی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرونا می گیرند ؟

چه کسانی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرونا می گیرند ؟

جارستان به نقل از رکنا؛ شروط برخورداری از یارانه جدیدی که از یک ماه پیش به برخی شهروندان پرداخت می‌شود اعلام شد. معیارهای در نظر گرفته شده برای واجدین شرایط این یارانه کمی خاص تلقی می‌شود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده،مقرر شده است افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند مشمول دریافت یاانه