این یارانه ها در سال ۱۴۰۰ حذف می شود

این یارانه ها در سال ۱۴۰۰ حذف می شود

جارستان به نقل از رکنا: یارانه کمک معیشتی کرونا از جمله یارانه هایی است که در سال ۹۹ پرداخت می شد اما دیگر در سال ۱۴۰۰ پرداخت نمی شود. پرونده پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرونا در اسفند سال ۹۹ بسته شد و به نظر می‌رسد دولت اعتباری برای پرداخت یارانه کرونا در سال ۱۴۰۰

گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی مردم را زمین زده است/ ده سال اعانه‌پردازی به مردم؛ چرا همه چیز به «یارانه» ختم می‌شود؟

گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی مردم را زمین زده است/ ده سال اعانه‌پردازی به مردم؛ چرا همه چیز به «یارانه» ختم می‌شود؟

جارستان به نقل از تیک؛ زندگی مردمِ زیر خطِ فقر قرار نیست با ۱۲۰ هزار تومان یارانه جدید، بهبودی هرچند حداقلی پیدا کند اما گرانی چندباره‌ی کالاهای اساسی، زندگی همین مردم را زمین زده است؛ علاوه براین، در همین بازه‌ی ده ساله، از زمان شروع گفتمانِ «یارانه»، صدها تولیدکننده، درها را تخته کردند و سرمایه