♦آیت الله سیدحسن خمینی: جمهوری اسلامی بی‌تردید بزرگترین میراث امام است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.

♦آیت الله سیدحسن خمینی: جمهوری اسلامی بی‌تردید بزرگترین میراث امام است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.

🗣 آیت الله سید حسن خمینی، در مراسم سالگرد امام:   ◀️ جمهوری اسلامی بی‌تردید بزرگترین میراث امام است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.   ◀️ امروز در هر جا هر کسی که با امام و نظام و جمهوری اسلامی زاویه دارد تیغ دشمنی خودش را نسبت به این ویژگی بزرگ

♦سیدحسن خمینی: آخوندی که در خدمت قدرت باشد «آخوندنما»ست/ مؤمن حقیقی کسی‌ نیست که در برابر ظلم‌ ساکت بنشیند

♦سیدحسن خمینی: آخوندی که در خدمت قدرت باشد «آخوندنما»ست/ مؤمن حقیقی کسی‌ نیست که در برابر ظلم‌ ساکت بنشیند

🔸باید نسبت به همه چیز حساس باشیم؛ نسبت‌ به‌ فقر، ظلم، بی عدالتی و #تبعیض حساس باشیم. عبادت خدا یعنی اینکه سر به بالین هیچ غیر خدایی قرار ندهید؛ غیر خدا شامل هرچیزی از جمله‌ قدرت، ثروت و تن دادن به #ظلم است. پس در حقیقت #انقلاب حرکتی برای‌ بازگرداندن معرفت دینی است و بعد

♦ آیت الله سید حسن خمینی: سعی کنید هر آنچه را که می شنوید با ترازوی خِرد وزن کنید

♦ آیت الله سید حسن خمینی: سعی کنید هر آنچه را که می شنوید با ترازوی خِرد وزن کنید

یادگار امام در دیدار نوروزی با کارکنان مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، گفت: در این دورانی که هرکس هرچه می‌خواهد می‌گوید و دروغ و راست به هم آمیخته است، اول از همه انسان باید برای خودش فیلتر بگذارد تا گرفتار هر سخنی نشود. یکی از راه‌های مواجهه در این طور مواقع این است