آقای استاندار! این صندلی استانداری چقدر می‌ارزد؟

آقای استاندار! این صندلی استانداری چقدر می‌ارزد؟

یادداشت وارده: وحید احمدی آرا از همان روزی که امضای بنفش رنگ‌و‌رو‌رفته‌ی روحانی زیر حکم استانداری ارسلان زارع ثبت شد بسیاری از منتقدان با توجه به سوابق کمرنگ و کارنامه‌ی سیاسی کم‌حجم او، نسبت به توانمندی او در اداره‌ی استان تردید کردند. کسانی که از نزدیک با زارع ملاقات داشتند همواره از خضوع و خوش‌رویی