بازداشت فائزه هاشمی؛ به دلیل «تحریک اغتشاشگران به آشوب‌های خیابانی»

بازداشت فائزه هاشمی؛ به دلیل «تحریک اغتشاشگران به آشوب‌های خیابانی»

تسنیم نوشت: فائزه هاشمی به دلیل تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده است.   شنیده ها حاکی است، فائزه هاشمی امشب به دلیل تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی در منطقه شرق تهران، توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده است