گیلان؛ میزبان معاونان آموزشی جهاددانشگاهی کشور

گیلان؛ میزبان معاونان آموزشی جهاددانشگاهی کشور

چهل و ششمین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی ۱۶ الی ۱۸ مهر ماه جاری به میزبانی گیلان برگزار می شود. جارستان_ میرمسلم رهبرهاشمی ، در تشریح این خبر اظهار کرد: چهل و ششمین گردهمایی معاونان آموزشی، سازمان های استانی، واحدها، پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جهاد دانشگاهی ۱۶ الی ۱۸ مهرماه جاری به میزبانی گیلان