مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان عنوان کرد؛شکل گیری ذائقه کتابخوانی در خانواده و مدرسه/ راه اندازی ۶۴ صفحه مجازی کتابخوانی در گیلان

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان عنوان کرد؛شکل گیری ذائقه کتابخوانی در خانواده و مدرسه/ راه اندازی ۶۴ صفحه مجازی کتابخوانی در گیلان

جارستان-ایسنا؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان، با بیان اینکه ذائقه کتابخوانی در خانواده و مدرسه شکل می گیرد، متذکر شد: برنامه های کتابخانه های عمومی با همکاری دستگاه های متولی ترغیب افراد به کتاب و کتابخوانی را دنبال می کند. پریسا کرمی ، با بیان اینکه افراد همواره برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به کتاب مراجعه می کنند، گفت: امروزه شاهد