مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان خبر داد: گیلان؛ پنجمین استان پرتردد کشور در تعطیلات عید فطر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان خبر داد: گیلان؛ پنجمین استان پرتردد کشور در تعطیلات عید فطر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان، با بیان اینکه ۱۷ خردادماه با یک میلیون و ۷۸۰ هزار و ۹۳۴ دستگاه وسیله نقلیه پرترددترین روز در ایان تعطیلات بوده است، افزود: گیلان در طی مدت مذکور با تعداد ۸۴۱ دستگاه وسیله نقلیه از نظر متوسط تردد ساعتی پنجمین استان پرتردد کشور بوده است. جارستان :