انتصاب بدون تشریفات قانونی سرپرست شرکت توزیع برق گیلان و توقف برگزاری معارفه به دستور وزیر نیرو / شایسته گزینی هایی که رنگ می بازد

انتصاب بدون تشریفات قانونی سرپرست شرکت توزیع برق گیلان و توقف برگزاری معارفه به دستور وزیر نیرو / شایسته گزینی هایی که رنگ می بازد

جارستان: به دستور وزیر نیرو ، اجرای مراسم معارفه عجیب سرپرست شرکت توزیع برق استان متوقف شده است. بامداد امروز درحالی حکم سرپرست جدید شرکت توزیع برق گیلان در شماری از رسانه های استان به استناد مصوبه هیئت مدیره این شرکت انتشار یافت که بر اساس شنیده ها ، صدور این حکم بدون انجام تشریفات