نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش و فناوری گیلان گشایش یافت

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش و فناوری گیلان گشایش یافت

جارستان به نقل از ایرنا – بیست و یکمین نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گیلان روز “دوشنبه” گشایش یافت. رئیس پارک علم و فناوری گیلان روز دوشنبه درباره برگزاری این نمایشگاه به صورت مجازی گفت: با توجه به شرایط بیماری کرونا و اینکه عملاً گردهمایی ها و برگزاری نمایشگاه امکان پذیر نبود نسبت