طی نشستی با مدیر کل صدا و سیمای استان صورت پذیرفت: تشریک مساعی برای آگاه سازی مدیریت مصرف برق و گذر از پیک تابستان

طی نشستی با مدیر کل صدا و سیمای استان صورت پذیرفت: تشریک مساعی برای آگاه سازی مدیریت مصرف برق و گذر از پیک تابستان

جارستان؛در این نشست دکتر هنرمند ضمن تشکر از همراهی صدا و سیمای مرکز استان در اطلاع رسانی مباحث مربوط به حوزه برق اظهار داشت: تابستان سالجاری وضعیت صنعت برق بسیار ویژه و حساس تر از گذشته است زیرا باتوجه افزایش زودرس دمای هوا و افزایش مصرف برق، کاهش تولید در نیروگاههای برقابی، استخراج غیرمجاز رمزارزها