مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان: محیط بانان ضابطان خاص دادگستری هستند

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان: محیط بانان ضابطان خاص دادگستری هستند

جارستان به نقل از ایرنا – مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان بیان کرد: محیط بانان به عنوان ضابطان قضایی محسوب می شوند و نیروهای یگان حفاظت محیط زیست باید در تمام زمینه های کاری مرتبط با حفاظت و پایش محیط زیست اطلاعات کافی داشته و در محل انجام خدمت خود به عنوان یک منبع و