معاون علوم پزشکی گیلان: از شنبه شاهد نتایج قرنطینه خواهیم بود/ نگران صف های خرید هستیم

معاون علوم پزشکی گیلان: از شنبه شاهد نتایج قرنطینه خواهیم بود/ نگران صف های خرید هستیم

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه در حال حاضر شهرستان های رشت، رودبار و آستارا قرمز هستند و وضعیت مابقی شهرستان ها تغییر نکرده، یادآور شد: از شنبه هفته آینده شاهد نتایج قرنطینه خواهیم بود. دکتر آبتین حیدرزاده ، با بیان اینکه شاهد ثبات شدن روند بیماری در استان گیلان هستیم،