گیلان رتبه سوم کشور در توسعه گلخانه ها

گیلان رتبه سوم کشور در توسعه گلخانه ها

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به رتبه سوم کشوری این استان از لحاظ توسعه گلخانه ها در سال گذشته گفت: تا پایان پارسال بالغ بر ۵۶ هکتار بر سطح توسعه گلخانه های استان افزوده شده که در حال احداث و بهره برداریست. جارستان: منوچهر پارسافر بیان داشت: اجرای طرح توسعه گلخانه