گیلان تحت تاثیر تغییرات اقلیم است/ افزایش ۱۱۶ درصدی بیمه اراضی شالیکاری

گیلان تحت تاثیر تغییرات اقلیم است/ افزایش ۱۱۶ درصدی بیمه اراضی شالیکاری

جارستان به نقل از ایسنا؛مدیرکل مدیریت بحران گیلان، با اشاره به احتمال وجود تنش آبی در حوزه شرب و کشاورزی، گفت: استان گیلان شدیدا تحت تاثیر تغییرات اقلیم قرار دارد و زمستان گذشته دمای بالایی را تجربه کردیم. امیر مرادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی های قانون مدیریت بحران در حوزه تنش آبی، اظهار