رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان خبر داد؛رشد ۴۷ درصدی اعتبارات بودجه ای گیلان در سال آینده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان خبر داد؛رشد ۴۷ درصدی اعتبارات بودجه ای گیلان در سال آینده

جارستان به نقل از ایسنا؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، از رشد ۴۷ درصدی در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای در بودجه ۱۴۰۰ استان گیلان خبر داد و گفت: ۱۷ درصد رشد در بودجه عمرانی و ۵۷ درصد رشد در بودجه هزینه ای داریم. کیوان محمدی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دولت هر