گیلان پیرترین استان کشور

گیلان پیرترین استان کشور

جارستان به نقل از همشهری آنلاین؛ مدیرکل ثبت احوال گیلان از تولد هزار و ۷۹۰ نوزاد از ابتدای سال جاری تاکنون و کاهش ۷/۴ (هفت و چهار دهم) درصدی میزان موالید در سال ۹۹ نسبت  به سال ۹۸ خبر داد. مدیرکل ثبت احوال گیلان اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون هزار و ۷۹۰ نوزاد