اختصاصی/ همه گزینه های استانداری گیلان /قسمت اول

اختصاصی/ همه گزینه های استانداری گیلان /قسمت اول

با پیروزی مجدد حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گمانه زنی ها در خصوص کابینه جدید دولت تدبیر وامید شکل جدی تری به خودگرفت.
طبیعتا این تغییرات به استانهای مختلف نیزکشیده خواهد شد تا شاید در ۴سال دوم دولت روحانی،نسیم اعتدال وزش بیشتری گرفته و تا آنجا که ممکن است همراهان دولتت سوار قطار خدمت به مردم شوند!