شبیه ثابت‌قدم، همراه آقازاده، معاون عمرانی سازمانی حساس در دولت اعتدال!

شبیه ثابت‌قدم، همراه آقازاده، معاون عمرانی سازمانی حساس در دولت اعتدال!

جارستان- پس از بررسی سه گزینه دارای شانس شهرداری در رشت، در این شماره به معرفی و بررسی گزینه‌ای دیگر می‌پردازیم: رحیم شوقی: مدیرکل فنی سابق استانداری گیلان و معاونت عمرانی این روزهای سازمان منطقه آزاد بندرانزلی که در محافل سیاسی نزدیک به سیدعلی آقازاده رییس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در سال۸۸ و نماینده اسبق