گزینه آیت‌الله مصباح برای انتخابات ۹۶

گزینه آیت‌الله مصباح برای انتخابات ۹۶

جارستان- نامه نیوز در گزارشی نوشته است که کاندیدای آیت الله مصباح برای ریاست جمهوری ۹۶ کسی نیست جز دکتر کامران لنکرانی. این سایت خبری نوشته است:جبهه پایداری هنوز برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از استراتژی خود رونمایی نکرده است اما به نظر می‌رسد راهبرد این جریان چندان غریب نباشد. بنا بر این گزارش ؛آیت‌الله