مطالبه عمومی مردم گیلان از دولتمرد گیلانی؛ آقای نوبخت اجازه ندهید گیلان دوباره سکوی ارتقای غیربومی‌ها شود

مطالبه عمومی مردم گیلان از دولتمرد گیلانی؛ آقای نوبخت اجازه ندهید گیلان دوباره سکوی ارتقای غیربومی‌ها شود

  به گزارش جارستان: با یک بررسی اجمالی از وضعیت استانداران به این نتیجه می رسیم علیرغم اینکه در سال ۹۶ گفته ‌شد سیاست دولت مبنی بر انتصاب استانداران غیربومی است اما ۸ استان هستند که برای انتصاب استاندار آن ها از نیرو های بومی استفاده شده است که اسامی آن ها را در جدول